Kreativitet kan blive til genialt enkle løsninger, når man giver sig tid til at nyde livet.

Mulighedernes skole

Aktivitet er forudsætning for læring

Den danske folkeskole var mig gamle arbejdsfelt. Det er jeg stolt af, for intet er mere vigtigt end at arbejde med fremtiden. Men i dag skal den leve op til næsten umulige krav.

- for eleverne skal den være en tryg og sund ramme samt en frodig grobund for udvikling af evner

- for lærere og pædagogerden skal den være en inspirerende og stabil arbejdsplads 

- for forældrene skal den være et tillidsvækkende og professionelt sted, som de trygt verlader deres børn til

- for samfundet skal den udvikle sunde, ansvarlige og dygtige borgere ved at forebygge manglende selvværd, usund levevis og kriminalitet 

 

Skoledag med fast plan giver ro.

Morgentime i søskendegruppe med (klasse) lærer, coach. Indhold efter gruppens behov.

Formiddagsmoduler: De krævende fag: dansk, matematik, sprog

Middagstime: pause med leg og motion for leleverne (med pædagoger), møder for lærere og fagpersonale

Eftermiddag: temaundervisning, orienteringsfag, praktiske fag og individuelle tilbud. Meget valgfrihed for eleverne

Kontakt mig, så sender jeg dig mit oplæg og vi kan få en snak om visioner, mål og midler.

 

Fredsinitiativ. SE OS - Unge for fred og forståelse.

Ideoplæg: SE MIG, sådan er mit liv

Vi gamle har for svært ved at åbne os, bearbejde vore værdier til en global verden og erstatte fordomme med nysgerighed. Nu må vi arbejde på et nyt fællesskab

De unge bruger nettet. De kan lære hinanden at kende på en ukompliceret måde. Effekten kan blive fred, fordi man ikke gerne går i krig mod sine venner. og de gamle kan ikke lide at skuffe deres børn.

Derfor har jeg tænkt på at tiden er moden til at åbne et site netop til det formål. 

Projekt: Kortfilm af skoleelever 13 – 15 år, varighed: Max 10 min.

Eleverne skal præsentere et emne de brænder for på en interessant/sjov måde ved brug af billede og lyd.

 

Rammen/formen skal præsentere et aspekt af jeres liv:

Kategori

Nr.

En sjov hilsen til venner, man har mødt på en ferie

Hilsen, ”brev”

1

En rundtur for gæster, ”Vis mig din by”, seværdighed 

Panorama

2

En snak om mad og madlavning, sundhed

Sundhed, krop

3

En tur på indkøb, lappe cykel, rydde op o.l.

Praktisk aktivitet

4

En kreativ proces, musikoptagelse, maleri, skolehave, 

Kreativitet

5

En oplevelse med spil, leg og motion

Leg

6

En dag med…

Tidsramme

7

En fødselsdag

Fest

8

Et undervisningsforløb, produktion af …

Proces

9

En arbejdsplads, som man måske gerne vil arbejde i

Erhverv

10

En fritidsinteresse, autografer, kæledyr

Hobby

11

Venskab, angst, retfærdighed, vaner, uvaner

Begreb

12

Fremtidsvision, økologi, fred, robotter

Vision

13

En samtale om… økonomi?

Dialog

14

En drøm, et eventyr, et fortællende digt

Fortælling  

15

Kun fantasien sætter grænsen, men følsomme emner som sex, religion og politik er svære at behandle, så de er globalt acceptable.

 

Filmen skal være personlig og positiv. Den skal være egnet til at blive lagt på nettet - globalt.

Hvis I kan oversætte den/tekste den til f.eks. engelsk, vil det være godt.

I skal selv løse opgaven, men må gerne få hjælp. Mobiltelefonerne o.l. kan bruges til at optage.

 ”Afsender” og ”modtager” vælger I frit. Det kan være en eller flere, jer selv, nogen eller noget.

 

Kontakt mig meget gerne f.eks. med opbakning og kommentarer 

Det haster!